HITTA HIT!

Från E6:

  • Svänga av vid Värnamo - Ullared, kör mot Ullared ca 5 km.
  • Efter samhället Gödestad, sväng höger mot Grimeton.
  • Kör ca 3 km, sväng vänster vid skylt Ridhus.

Från Ullared:

  • Kör förbi samhället Rolfstorp, kör ytterligare ca 4 km.
  • Vid skylt Grimeton sväng vänster
  • Kör ca 3 km, sväng vänster vid skylt Ridhus

Från Tvååker:

  • Kör mot Grimeton/Rolfstorp
  • Vid Grimetons kyrka sväng vänster mot Varberg
  • Vid skylt Gödestad, sväng höger
  • Vid skylt Ridhus, sväng höger